πŸ’°Asset Contracts

Updated : 2023.09.21

ERC20, ERC721, ERC-1155 λ“± μžμ‚° μ»¨νŠΈλž™νŠΈ κ΄€λ ¨ 정보

  • CVTX - Carrieverse ERC20 Token

Smart Contract Repository : https://github.com/imantisco/erc20-sc-v2

  • Fandom Token - Fandom ERC20 Token

Smart Contract Repository : https://github.com/imantisco/erc20-sc-v2

  • MTIX - Mantisco ERC20 Token

Smart Contract Repository : https://github.com/imantisco/MantiscoToken

  • Carrieverse Land NFT - Carrieverse Game Land ERC721 NFT

Smart Contract Repository : https://github.com/imantisco/nft-platform-sc-v2

  • Dedollz NFT - Carriverse Dedollz ERC721 PFP NFT

Smart Contract Repository : https://github.com/imantisco/dedollz-sc-v2

Last updated